Tekniskt

Grunden till webbplatsen gjordes i Microsoft Office SharePoint Designer under några dagar i början av juni 2013. I juni 2016 togs steget över till WordPress.

Besökarstatistiken håller Webstat koll på.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör – där inte annat anges – David Sohlberg (det vill säga mig). Material från denna webbplats får enbart användas för PRIVAT BRUK. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter TILLSTÅND av textförfattaren eller fotografen, allt i enlighet med upphovsrättslagen (1960:729).

Kort sagt – vill du använda någon av texterna eller fotografierna så kontakta mig INNAN du använder dem. Vi kan säkert komma fram till en bra lösning.